Etiket: sağ hemisfer

Dil ve İnsan Beyni

Dil ve İnsan Beyni

Genel, Sağlık
İnsan beyni iki yarımkürede ayrılır. Sol hemisfer "mantıksal beyin" olup dil ​​ve analizle ilgilidir ve sağ hemisfer hayal kurma ve hayal gücü ile ilgili "yaratıcı beyin"dir. Sağ hemisfer sol tarafı kontrol ederken sol hemisfer vücudun sağ tarafını kontrol eder. Beynin konuşma ve dil merkezleri üzerine yapılan ilk araştırmalar on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Hekimler beyz hasarlı sol hemisferde hasar gören hastaların konuşma ve dil yeteneklerini kaybedeceklerini, sağ yarımküre yaralananların ise bu yeteneğini kaybetmediklerini kaydetti. Son yıllardaki araştırmalar insanların yaklaşık %97'sinde dilin sol hemisferde temsil edildiğini göstermiştir. Bununla birlikte, sol görüşlü kişilerin yaklaşık %19'unda dilden sorumlu alanlar sağ hemisferdedir ve bunların %68'inde hem