Dil ve İnsan Beyni

İnsan beyni iki yarımkürede ayrılır. Sol hemisfer “mantıksal beyin” olup dil ​​ve analizle ilgilidir ve sağ hemisfer hayal kurma ve hayal gücü ile ilgili “yaratıcı beyin”dir. Sağ hemisfer sol tarafı kontrol ederken sol hemisfer vücudun sağ tarafını kontrol eder.

Beynin konuşma ve dil merkezleri üzerine yapılan ilk araştırmalar on dokuzuncu yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Hekimler beyz hasarlı sol hemisferde hasar gören hastaların konuşma ve dil yeteneklerini kaybedeceklerini, sağ yarımküre yaralananların ise bu yeteneğini kaybetmediklerini kaydetti.

Son yıllardaki araştırmalar insanların yaklaşık %97’sinde dilin sol hemisferde temsil edildiğini göstermiştir. Bununla birlikte, sol görüşlü kişilerin yaklaşık %19’unda dilden sorumlu alanlar sağ hemisferdedir ve bunların %68’inde hem sol hem de sağ hemisferde bazı dil yetenekleri bulunmaktadır.

Dil alanlarının belirlenmesi

Kortikal uyarılma haritalaması olarak adlandırılan bir prosedür, beynin konuşma ile ilgili bölgelerini analiz etmek için kullanılan bir tekniktir. Örneğin epilepsiyi tedavi etmek veya tümörleri çıkarmak için beyin cerrahisi yaparken, korteksin konuşma ile ilgili alanlarının elektriksel olarak uyarılması, hastanın kendisine gösterilen şeyleri adlandırabilmesini önler ve aynı zamanda gramer açısından uyumlu cümleler üretme kabiliyetlerini de önleyebilir. Böyle bir yerin gösterildiğinde, bu alanlara zarar verilmesi geçici ya da kalıcı konuşma kaybına neden olabileceğinden korunur.

 

İnsan beyni

 

Beyindeki sinir ağları

Bir birey şeyler öğrenir ve deneyimlediği için zamanla sinir ağları kurulur. Dil ve konuşma becerileri bu nedenle doğumdan sonra edinilir. İnsan genomu, beyin eğitildiğinde gelişecek konuşma yeteneğini kodlar.

Konuşma ve dil beyin bölgeleri

Görsel korteks, serebral korteksin görsel bilginin işlenmesinden sorumlu olan kısmıdır.

Beyin korteksindeki işitsel korteks, işitsel bilgileri işler ve işitme duyu sisteminin bir parçası olarak hem temel hem de daha yüksek işitme işlevleri gerçekleştirir.

Wernicke’nin alanı serebral kortekste konuşma ile ilgili bir alandır ve hem konuşulan hem de yazılı dille ilgilidir. Bu alan, bölgenin kelimelerin ve hecelerin nasıl telaffuz edildiği ile ilgili olduğunu keşfeden Alman bir nörolog Carl Wernicke’den alınıyordu.

 


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir